Latest News

Nagradna igra 8. marec

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 1. Splošne določbe
  Organizator nagradne igre je Vinag 1847 d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra
  poteka od 26. februarja do vključno 7. marca 2024 na družabnem omrežju Facebook na
  naslovu https://www.facebook.com/ekoknap
  In na naslovu https://www.instagram.com/vinag_1847_maribor/
  Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Instagrama in ni povezana s
  Facebookom ali Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje,
  prejme organizator nagradne igre.
 2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
  V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18.
  let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo
  sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/winecellarvinag in
  https://www.instagram.com/vinag_1847_maribor/ ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili
  navodila, ki jih nagradna igra zahteva.
 3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
  Všečkajte našo Facebook stran ter komentirajte našo objavo in sodelujte v žrebanju za
  pratične nagrade. Na ta način izpolnjujete vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
  V četrtek, 7.3.2024 se nagradna igra konča in v četrtek 7.3.2024 bomo razglasili 2 naključno
  izžrebana nagrajenca, ki bosta prejela nagradi.
  Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila
  s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani
  https://www.facebook.com/winecellarvinag in https://www.instagram.com/vinag_1847_maribor/
 4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
  Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/winecellarvinag in
  https://www.instagram.com/vinag_1847_maribor/
  Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi
  prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva,
  naslov, telefonsko številko in davčno številko.
  Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni
  mogoča.
  Nagrada:
 • 2x paket »Zanjo«
 1. Davki in akontacija dohodnine
  Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za
  nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi
  predpisi.
  Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo
  dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne
  dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči
  nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek,
  datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah
  do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne
  všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec
  tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.
  Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost
  nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni
  to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko
  pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
 2. Odgovornost
  Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva
  izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne
  bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je
  organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s
  pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo
  navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema
  nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema
  in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja
  Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne
  prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in
  internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe
  ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati
  (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti
  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
 3. Pravila nagradne igre
  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se
  zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali
  nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v
  tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na
  voljo na https://www.vinag1847.si/nagradna-igra-8-marec
  Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
  komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
  igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani
  https://www.facebook.com/winecellarvinag in https://www.instagram.com/vinag_1847_maribor/
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb
  se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
 4. Varovanje osebnih podatkov
  Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno
  plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da
  podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli
  drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno
  zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.
Scroll to top